Uwierzytelnianie dokumentów

Uwierzytelnianie dokumentów

Podjęcie legalnej pracy w kraju anglojęzycznym wiąże się z koniecznością okazania się dokumentami urzędowymi, przełożonymi na język angielski. Biorąc pod uwagę fakt, że większość osób posługuje się językiem angielskim, wykonanie […]

Profesjonalne tłumaczenia dokumentów

Profesjonalne tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenie dokumentów urzędowych i procesowych wymaga skorzystania z usług doświadczonego tłumacza przysięgłego. Warto pamiętać, że tłumacz przysięgły angielskiego może dokonać samodzielnego przekładu lub uwierzytelnić tłumaczenie wykonane przez inną osobą, po […]