Na czym polega rachunek powierniczy? – Zakup mieszkania od dewelopera

Na czym polega rachunek powierniczy? - Zakup mieszkania od dewelopera

Kupujesz mieszkanie od dewelopera w trakcie realizacji inwestycji i szukasz sposobu, by zabezpieczyć swoje finanse? Możesz to zrobić poprzez rachunek powierniczy. Na czym polega tego rodzaju zabezpieczenie, jak działa rachunek powierniczy i jakie są jego rodzaje oraz dlaczego nie zawsze zwiększa ochronę Twoich środków? O tym w dzisiejszym blogu.

Ustawa deweloperska – w służbie ochrony nabywców mieszkań

Kupno mieszkania z rynku pierwotnego wiąże się z wydatkiem dużej ilości pieniędzy, niejednokrotnie już na etapie trwania budowy nieruchomości czy całego osiedla. Nie mamy jednak gwarancji, że przed zakończeniem prac deweloper nie ogłosi upadłości, a w przeszłości takie sytuacje zdarzały się nader często. Do 2012 roku nie było ustawowych regulacji, które gwarantowałyby prawo nabywców do zwrotu zainwestowanych pieniędzy. To dlatego ustawodawca zdecydował się na uchwalenie Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu, inaczej określanej mianem ustawy deweloperskiej, która weszła w życie wiosną 2012 roku. Jej treść powinna gwarantować zwrot pieniędzy w przypadku ogłoszenia upadłości przez dewelopera. Czy jednak tak jest naprawdę?

Mieszkaniowy rachunek powierniczy dewelopera – co to jest?

Rachunek powierniczy dewelopera to tak naprawdę rachunek bankowy, na który nabywca lokalu mieszkalnego wpłaca pieniądze jeszcze przed realizacją inwestycji. Jego istota polega na tym, że do momentu rozpoczęcia budowy pieniądze zostają w posiadaniu banku – dopiero później, w określonym momencie ustalonym odrębnie dla różnych rodzajów rachunku, bank przekazuje środki bezpośrednio do dewelopera. To wyraz obowiązku ochrony środków, który na deweloperów nałożyła właśnie ustawa deweloperska. Deweloperzy mogą zdecydować się na kilka rodzajów rachunków powierniczych prowadzonych dla zakupu danego mieszkania:

  • otwarte,
  • otwarte z gwarancją bankową,
  • otwarte z gwarancją ubezpieczeniową,
  • zamknięte.

Otwarty rachunek powierniczy – dlaczego nie gwarantuje bezpieczeństwa?

Choć ustawa deweloperska miała w pełni ochronić pieniądze nabywców nowego mieszkania od dewelopera, cel nie został do końca zrealizowany. Wszystko przez możliwość otwierania przez deweloperów otwartych rachunków powierniczych – deweloperzy owszem, otrzymują pieniądze od banku w określonych częściach, ale bank nie sprawdza, na jakim etapie znajdują się prace. W praktyce inwestycja jest finansowana z pieniędzy pochodzących od nabywców lokali. To oznacza tylko jedno – środki, które deweloper pobrał z rachunku, prawdopodobnie nie wrócą do nabywcy mieszkań w przypadku ogłoszenia przez dewelopera upadłości. Ochronę gwarantują dopiero otwarte rachunki powiernicze połączone z gwarancją bankową lub ubezpieczeniową, na podstawie których zwrot pieniędzy otrzymujemy od banku lub ubezpieczyciela.

Zamknięty rachunek powierniczy od zaufanego dewelopera

Deweloper cieszący się uznaniem i renomą na rynku sprzedaży nieruchomości z pewnością zaoferuje klientom tak zwany zamknięty rachunek powierniczy. Dlaczego jest on bezpieczniejszy od otwartego? Ponieważ środki wpłacone na niego przed realizacją inwestycji trafiają na konto dewelopera dopiero po podpisaniu umowy (w formie aktu notarialnego) przenoszącej własność zabudowanej nieruchomości na nabywcę, czyli wówczas, gdy na danym terenie stoi już wykończony budynek. tym samym deweloper realizuje budowę z własnych pieniędzy bądź ewentualnie funduszy z kredytu zaciągniętego na własny rachunek i we własnym imieniu (na przykład jako spółka) i sam ponosi ryzyko ich utraty. Istotne wady otwartego rachunku powierniczego potwierdzają starania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dąży, by tego rodzaju rachunki zostały zlikwidowane.

Nie tylko kupno mieszkania z rynku wtórnego rodzi ryzyko niewłaściwej inwestycji pieniędzy, ponieważ również nowe mieszkanie może nam przysporzyć sporo problemów. Chociaż oferowany rodzaj rachunku powierniczego to nie jedyny aspekt, na który musimy zwrócić uwagę w trakcie wyboru dewelopera, to jednak zamknięty rachunek powierniczy daje nam gwarancję, że nie stracimy oszczędności, i dlatego jest najkorzystniejszy dla kupującego.