Profesjonalne tłumaczenia dokumentów

Profesjonalne tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenie dokumentów urzędowych i procesowych wymaga skorzystania z usług doświadczonego tłumacza przysięgłego. Warto pamiętać, że tłumacz przysięgły angielskiego może dokonać samodzielnego przekładu lub uwierzytelnić tłumaczenie wykonane przez inną osobą, po uprzedniej weryfikacji merytorycznej dokumentu. Dopełnieniem tłumaczenia jest pieczęć urzędowa lub kwalifikowany podpis elektroniczny, którym dysponuje przysięgły tłumacz angielskiego.

Terminowo, rzetelnie, fachowo

Tłumacz przysięgły to osoba, która posiada państwowe uprawnienia do wykonywania tłumaczeń dokumentów urzędowych oraz procesowych, potwierdzając przekład urzędową pieczęcią lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Biuro tłumaczeń w Poznaniu oferuje rzetelne i fachowe usługi w zakresie przekładu ważnych dokumentów urzędowych i procesowych – tłumaczenia wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy przysięgłych. Oferta adresowana jest zarówno dla osób fizycznych, jak i instytucji oraz przedsiębiorstw.

Największym zainteresowaniem cieszą się tłumaczenia obejmujące przede wszystkim pisma urzędowe – akty urodzenia, ślubu lub zawarcia małżeństwa, nota bene, niezbędne podczas załatwiania spraw stricte bytowych przez osoby czasowo mieszkające w krajach anglojęzycznych.

Godny podkreślenia jest fakt, że tłumacz przysięgły nie tylko dokonuje rzetelnego przekładu, ale nade wszystko przejmuje odpowiedzialność prawną za jakość tłumaczonego dokumentu, czego potwierdzeniem jest złożona na dokumencie pieczęć lub kwalifikowany podpis elektroniczny.